Parvovirus B-19 IgG

Parvovirus B-19 IgG

Test Name:
Parvovirus B-19 IgG
Description:

Test: Parvovirus B-19 IgG
MRP: 5440
Parameters:
Method: CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)
Sample Type: 2 ml. (1 ml. Minimum) Serum from 1 SST (Gel Barrier Tube).
Instruction:
TAT: 3rd Working Day by 7 m
Department: Immunology