Parvovirus B19 IgM

Parvovirus B19 IgM

Test Name:
Parvovirus B19 IgM
Description:

Test: Parvovirus B19 IgM
MRP: 5440
Parameters:
Method: CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)
Sample Type: 2 ml. (1 ml. Minimum) Serum from 1 SST (Gel Barrier Tube).
Instruction:
TAT: 3rd working Day by 7pm
Department: Immunology